Akt notarialny

Aktem notarialnym nazwy dokument sporządzony przez Notariusza i może nim być umowa kupna - sprzedaży, protokół, oświadczanie, pełnomocnictwo oraz inne dokumenty, który z racji sporządzenia przez Notariusza stanowi dokument urzędowy.

Akt notarialny sporządzany jest przez Notariusza w języku polskim i zawiera datę i miejsce zawarcia, dane notariusza, dane o stron aktu, oświadczenie woli stron, opis stanu prawnego oraz klauzulę, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany. Dokument sporządzony przez Notariusza powinnien również zawierać podpisy biorących udział w akcie oraz jego samego.

Wypis z Aktu Notarialnego

Oryginał Aktu Notarialnego pozostaje w kancelarii, natomiast wszystkie strony oraz inne osoby upoważnnione otrzymują wypis z oryginału, który posiada taką samą moc prawną jak oryginał. Wypis Aktu Notarialnego jest dokumentem identycznym jak oryginał.

Wypis Aktu Notarialnego posiada pieczęć i podpis Notariusza oraz parafuje na złączach dokumentu.

Pod tym linkiem znajdziecie Państwo pełną ofertę sporządzanych przez nas aktów notarialnych.


  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie poświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie wyciągów dokumentów
  • sporządzanie wypisów i odpisów
  • przechowywanie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
Kontakt

Kancelaria Notarialna
Tadeusz Grzankowski


75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 152/7

Telefon 94 34-65-456
Telefon 604-344-708Kontakt e-mail:
t.grzankowski@interia.pl