Świadczone usługi Notarialne

Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.

Usługi Notarialne świadczone poza kancelarią

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie poświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie wyciągów dokumentów
  • sporządzanie wypisów i odpisów
  • przechowywanie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
Kontakt

Kancelaria Notarialna
Tadeusz Grzankowski


75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 152/7

Telefon 94 34-65-456
Telefon 604-344-708Kontakt e-mail:
t.grzankowski@interia.pl