Pełnomocnictwo

W sytuacji kiedy chcemy ustanowić pełnomocnika wymagane będą następujące dokumenty:

  • Dane osobowe mocodawcy.
  • Dane osobowe pełnomocnika.

W przypadku pełnomocnictwa w sprawach związanych ze spradażą nieruchomości wskazane jest przedstawienie dodatkowych dokumentów

  • Wypis z księgi wieczystej lokalu lub opis nieruchomości.
Dane osobowe stron

Przez kompletne dane osobowe rozumiemy dane wszystkich uczestników aktu: Imię i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego (może być numer paszportu) PESEL, NIP oraz adres zameldowania. Podczas podpisywania aktu wymagane jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości.


Nieruchomości Ustanowienie pełnomocnika Sprawy spadkowe Sprawy majątkowe Kontakt

Kancelaria Notarialna
Tadeusz Grzankowski


75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 152/7

Telefon 94 34-65-456
Telefon 604-344-708Kontakt e-mail:
t.grzankowski@interia.pl