Sprzedaż spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu

W sytuacji kiedy chcemy dokonać sprzedaży lub darowizny spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu należy przygotować wyszczególnione poniżej dokumenty:

 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu.
 • Odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona.
 • Podstawa prawna nabycia prawa do lokalu:

  Przydział mieszkania lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia wraz z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.

 • Dane osobowe kupujących i sprzedających lub obdarowanych:

  Kompletne dane wszystkich uczestników aktu: Imię i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego (może być numer paszportu) PESEL, NIP oraz adres zameldowania. Podczas podpisywania aktu wymagane jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości.

 • W przypadku kiedy stroną umowy jest firma lub firmy należy przedłożyć aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz numery NIP i REGON.
 • Wartość rynkowa działki - ustalona cena sprzedaży lub wartość darowizny.
 • Ustalone warunki i data wydania lokalu.
 • Dowód opłacenia podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Choć nie jest to obowiązkowe to jednak w interesie kupującego warto również ubiegać się od sprzedającego dopełnienia i przedstawienia dokumnetów dodatkowych:

 • Wymeldowanie z lokalu osób zameldowanych oraz uzyskanie zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.
 • Uregulowanie wszystkich opłat eksploatacyjnych (czynsz, media) oraz zaświadczenie o braku zadłużenia ciążącego na lokalu.

W akcie notarialnym mogą być zawarte inne niż powyższe warunki ewentualnego wymeldowania osób zameldowanch oraz uregulowania ewentualnych opłat ciążących na lokalu do dnia jego sprzedaży.


Nieruchomości Ustanowienie pełnomocnika Sprawy spadkowe Sprawy majątkowe Kontakt

Kancelaria Notarialna
Tadeusz Grzankowski


75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 152/7

Telefon 94 34-65-456
Telefon 604-344-708Kontakt e-mail:
t.grzankowski@interia.pl