Majątkowa umowa małżeńska (intercyza małżeńska)

W przypadku małżeńst chcących zawrzeć małżeńską umowę majątkową wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  • Skrócony odpis aktu małżeństwa.
  • Testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony.
  • Dane osobowe małżonków
Dane osobowe stron

Przez kompletne dane osobowe rozumiemy dane wszystkich uczestników aktu: Imię i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego (może być numer paszportu) PESEL, NIP oraz adres zameldowania. Podczas podpisywania aktu wymagane jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości.


Nieruchomości Ustanowienie pełnomocnika Sprawy spadkowe Sprawy majątkowe Kontakt

Kancelaria Notarialna
Tadeusz Grzankowski


75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 152/7

Telefon 94 34-65-456
Telefon 604-344-708Kontakt e-mail:
t.grzankowski@interia.pl